Để xoá dữ liệu trên hệ thống iPhone, bạn có thể làm theo các bước sau:

  1. Mở ứng dụng “Cài đặt” trên iPhone của bạn.
  2. Chọn “Tổng quan” trong danh sách các tùy chọn.
  3. Cuộn xuống và chọn “Điều chỉnh” trong mục “Quản lý thiết bị”.
  4. Chọn “Xoá tất cả nội dung và cài đặt” và xác nhận hành động của bạn.

Lưu ý rằng việc xoá tất cả nội dung và cài đặt sẽ xóa hết tất cả các tài khoản và dữ liệu có trên điện thoại của bạn. Do đó, trước khi thực hiện hành động này, bạn nên sao lưu toàn bộ dữ liệu và các tài khoản của mình.

Nếu bạn muốn xoá một phần dữ liệu trên iPhone, bạn có thể xoá các ứng dụng, hình ảnh, video hoặc các tệp tin khác một cách riêng lẻ. Bạn chỉ cần chọn tùy chọn “Quản lý lưu trữ” trong phần “Tổng quan” và chọn các mục mà bạn muốn xoá.

By admin